Misyon

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde, borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilan edilmesi, ulusal ve küresel dinamikleri gözeterek tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinin gelişimine ve rekabet ortamının arttırılmasına katkıda bulunulması ile çağdaş emtia borsacılığı alanında, üyelerimize beş yıldızlı hizmet sunmaktır.

Vizyon

Ticaret borsacılığında üye beklentilerinin hep önünde olma stratejisiyle hizmet vermek, bölgesindeki ticari hayatın küresel dinamiklerle uyumlu biçimde gelişmesi için koordinasyon ve proje faaliyetleri yürüterek, tarihten gelen güçlü kurum kültürü ile uluslararası piyasalarda referans olan, benzerleri arasında Dünya’daki ilk beş emtia borsası arasına girmektir.