İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • BÜLTENLER
 • YILLIK BÜLTEN
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  YILLIK BÜLTEN


   

   

  GTİ : Geç Tescil İthalat
  GTM.S : Geç Tescil Müstahsil Satış
  GTOGM : Geç Tescil Orman Genel Müdürlüğü
  GTTA : Geç Tescil Tacir Alış
  GTTS : Geç Tescil Tacir Satış
  HMS : Hazır Müstahsil Satış
  HTA : Hazır Tacir Alış
  HTA.S : Hazır Tacir Alış Stopajlı
  HTS : Hazır Tacir Satış
  HTS.S : Hazır Tacir Satış Stopajlı
  İHRAÇ : İhracat
  İTHAL : İthalat
  KOP.A : Kooperatif Alış
  KOP.S : Kooperatif Satış
  M.TES : Muhtasarlı
  MSF.F : Müstahsil Satış Fiyat Farkı
  OF.A : Ofis Alış
  OF.S : Ofis Satış
  OGM : Orman Genel Müdürlüğü
  ÖŞ.A : Özel Şartlı Alış
  ÖŞ.S : Özel Şartlı Satış
  TSF.F : Tacir Satış Fiyat Farkı

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?