İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • DUYURULAR
 • EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ SÜRELERİ
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

   

  Tarih: 21.06.2022

  Konu: Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri


  Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2020/24 No.lu Tebliğ öncesinde hibe sözleşmesi imzalayarak belirtilen sürelere uyacağını taahhüt etmiş yatırımcıların hibe sözleşmesinde belirtilen sürelere göre hareket etmelerinin gerektiği, 2022/1 No.lu Tebliğ ile değiştirilen 2020/24 No.lu Tebliğ kapsamında imzalanacak olan yeni hibe sözleşmeleri ve 2020/24 sayılı Tebliğ kapsamında imzalanmış hibe sözleşmeleri için uygulanabileceği; hibe sözleşmelerinde taahhüt edilen sürelere yatırımcıların uymaları gerektiği bildirilmektedir.

  21.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 2020/24 sayılı tebliğde 21.01.2022 tarihinde değişiklik yapılarak tamamlanan projelerin izleme süreleri 5 yıldan 3 yıla indirilmiş, tesisin mülkiyet değişikliğine ilişkin süre sınırı da 5 yıldan 3 yıla indirilmiştir. Ayrıca izleme süresinin 1 yılını tamamlamış tesisler için ise kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde projeler için ek başvuru hakkı getirilmiştir.

  Bu kapsamda, 2020/24 sayılı tebliğ kapsamında hibe sözleşmesi imzalanan projelerde 2022/1 sayılı tebliğ ile yapılan değişikliklerin dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.

  Üyelerimize duyurulur.

   

  Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri Hk.

  2020 - 24 No.lu Tebliğ

  2022 - 1 No.lu Tebliğ

   

   

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       
Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin DİTAP Projesi Hakkındaki Sunumu