İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • DUYURULAR
 • ELÜS İŞLEMLERİ İSTİB KAYIT SÜRECİ
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

   

   

   

  Tarih : 28.01.2021

   

  Konu : ELÜS İşlemleri İSTİB Kayıt Süreci

   

  DUYURU

   

   

  Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) 26.07.2019 tarihinden itibaren faaliyete geçen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB)'de işlem görmeye başlamıştır.

   

  TÜRİB'in faaliyete geçmesini takiben tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacak, ELÜS'lerin alım satım işlemleri yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir. 

  Yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB'e kayıt olması gerekmektedir. ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olan İstanbul Ticaret Borsasına başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır. Yatırımcının kaydı Borsamız tarafından aşağıda yer alan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir.

  Bu nedenle, ELÜS alım - satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte İstanbul Ticaret Borsasına başvurmaları önemle duyurulur.

  Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

  - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  - Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)

  - Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)

  - Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Aracı kurum/bankalar için tıklayınız)

  - Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi (Ek/4)

  Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

  - Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği

  - Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği

  - Vergi Levhası örneği

  - İmza Sirküleri

  - Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)

  - Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Aracı kurum/bankalar için tıklayınız)

  - Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

  Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir.

  İletişim:

  İstanbul Ticaret Borsası

  Zahire Borsası Sokak No:3 34112 Bahçekapı / Eminönü / İstanbul

  Tel: 0 (212) 511 84 40

  Fax: 0 (212) 511 84 49

  TÜRİB KAYIT Detaylı Bilgi İçin:

  Hakan Kopuz Tel: 0 (212) 511 84 40 - 138 (dahili) mail: hakan.kopuz@istib.org.tr

  İlker Dalar Tel: (212) 511 84 40 - 136 (dahili) mail: ilker.dalar@istib.org.tr

  Bir Bakışta TÜRİB

  TÜRİB ELÜS İşlem ve Takas Süreçleri

   

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin DİTAP Projesi Hakkındaki Sunumu