İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • DUYURULAR
 • SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR VE KOYUN - KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKLER İLE GÖÇER HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE NAKİL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  Tarih: 20.10.2023

  Konu: Sığır Cinsi Hayvanlar ve Koyun - Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesine Dair Yönetmelikler ile Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakil İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır. 

  Yönetmelikler ile;

  -    Sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleri ile ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek; Kulağı tanımlama amacıyla delinmiş ancak tek veya her iki kulağında da kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yapılacak işlemler belirlenmiştir.

  -    Korunmuş bölgeler hariç olmak üzere, hayvanın aynı özgün tanımlama numarasının beyan edilemediği durumlarda, hayvan sahibinden taahhütname alınarak hayvanların tanımlanmamış kabul edilmesi ve idari para cezası uygulandıktan sonra yeni kulak küpesi uygulanarak hayvanların tanımlaması sağlanarak yetiştiricilerin kayıt tutması ve izlenebilirlik seviyesi artırılmıştır.

  -    Hayvan sahiplerinin düşen, kaybolan veya silinen kulak küpelerini geç bildirmeleri veya hatalı numara bildirmeleri nedeniyle mükerrer kulak küpe numaralı hayvanların ortaya çıkması önlenmiştir.

  -   Yönetmelik hükümlerine uymayan hayvanların tespit edilmesi durumunda; nakil süresinin uzaması ile ilgili sorunların aşılması sağlanmıştır.

   

  Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

  Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği için tıklayınız.

  Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği için tıklayınız.

   

İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?