İstanbul Ticaret Borsası

               

 • HABERLER
 • “DOĞRU PLANLAMA TÜRK TARIMININ POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARIR”
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.  “DOĞRU PLANLAMA TÜRK TARIMININ POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARIR”
  (15.09.2023 . 12:43:31) (Okuma: 375)

  İstanbul Ticaret Borsasının Eylül ayı meclis toplantısında konuşan, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve “Doğru planlama Türk tarımının potansiyelini ortaya çıkarır. Bu nedenle, geliştirilmesini düşündüğüm yönleri olmakla birlikte yayınlanan Yönetmeliği doğru bir adım olarak görüyorum” dedi.

  İSTİB Başkanı Ali Kopuz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

  “Resmi Gazetede yayınlanan Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Türk tarımının yıllardır konuşulan planlama sorununu çözmek için atılmış önemli bir adım. Konu bir süredir tarım ve gıda çevrelerinde tartışılıyordu.

  Tartışmaların odağında ise Bakanlığın duyurduğu taslak yönetmelikte yer alan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulunun yapısı vardı. İlk taslakta bu kurulun üyelerinin sadece bürokratlardan oluşması tarım ve gıda sektörü tarafından eleştirilmişti.

  Nitekim geçtiğimiz aylarda yaptığımız Meclis toplantılarında biz de konuyu ele almış ve hem tarım hem de gıda sektörünün temsilcilerinin kurulda yer almasının hayati önemde olduğunu belirtmiştik.

  Bugün yayınlanan Yönetmelikte bu taleplerimizin kısmen dikkate alındığını görüyoruz. Karar alıcı konumdaki Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulunda ne yazık ki yine tarım ve gıda sektörünün temsilcilerine yer verilmemiş.

  Kurulda, Bakan tarafından görevlendirilecek bakan yardımcısı başkanlığında; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı ve Tarım Reformu Genel Müdürü üye olarak yer alıyor.

  Bunun yanında taslakta yer almayan ve her ilde kurulacak bir “Teknik Komite” oluşturulması karara bağlanmış. Bu teknik komite il tarım potansiyeli doğrultusunda hazırlayacağı planlamayı Kurula ve ilgili müdürlüklere sunacak. Teknik komite aldığı kararlar Kurul tarafından uygun görülmesi halinde yürürlüğe girecek. Ayrıca Teknik komite, Kurul kararı doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten de sorumlu olacak.

  İl bazında oluşturulacak bu Teknik komitelerde, bürokratlar, üniversite, oda, üretici birlikleri temsilcileriyle birlikte Ticaret Borsasının da bir temsilcisi bulunacak.

  Bu haliyle yönetmeliğin daha etkili olacağına inanıyorum. İnşallah Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin ortaya çıkarılması için önemli bir adım olacak, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmeliğin hayırlı olmasını diliyorum. Ancak bu vesileyle, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulunda; üretici birlikleri, borsalar, tarımsal kooperatiflerin üst birliklerinin birer temsilcisinin bulunmasının gereğini ve önemini bir kez daha yinelemek istiyorum.”

   

   

   

Etkinlik Takvimi

Galeri

İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?