İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • HİZMETLERİMİZ
 • LOBİ FAALİYETLERİ
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  Üyelerimizin ticari sorunlarını çözmek, iş ve pazar geliştirmek için yüzlerce temsilciniz ve teknik kadromuzla, sizin yükünüzü sizinle beraber taşımak ve karar alıcılara ulaştırmak için hizmetinizdeyiz

   

  BU GÜNE KADAR SİZİN İÇİN YAPTIĞIMIZ GİRİŞİMLER

   

  2020 YILI

   

  2019 YILI

  Zeytin  

  Talepler

  Sonuçlar

  Zeytin üreticileri tarafından dane zeytin için destek verilmesi için çalışma yapılması talep edilmiştir.              

  Uzun süreli bir takip neticesinde "Dane Zeytin" ilk defa destekleme kapsamına alınmış ve kilogram başı 15 kuruşluk prim desteği çıkmıştır.

  Zeytin rekoltesi tespitine katkı verilmesi

  Borsamız 2019-20 sezonunda, Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespitinde, önemli katkılarda bulunmuştur.


  Perakende

  Talepler

  Sonuçlar

  Gıda Ürünleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi’nin toplantı talebi

  PERDER ve İSO üyeleriyle beraber, perakendecilerin sorunlarının görüşüldüğü, verimli bir zümre toplantısı 16 Mayıs’ta İSTİB'de gerçekleştirilmiştir.

   

  Baharat

  Talepler

  Sonuçlar

  Baharat ve Bal Ticareti Meslek Komitesi tarafından baharat olarak kullanılmakta olan birçok tarım ürününün, %1 KDV oranı üzerinden işlem görmekte olduğu belirtilmiş, ancak çörekotu, sumak ve nanede %8 KDV oranının uygulandığını belirtilmiştir.

  Nane, sumak ve çörekotunda uygulanan KDV oranının, ülkemizde üretilen diğer baharatlarda olduğu gibi %8’den, %1’e düşürülmesi talebimiz, ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere, 3 Ekim tarihinde TOBB’a bildirilmiştir.

   

  Kırmızı Et

  Talepler

  Sonuçlar

  Kırmızı Et Ticareti Meslek komitesi tarafından geniş katılımlı bir sektör toplantısı talebi gelmiştir.

  Et Ticaretindeki sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirildiği kamu-özel sektör-STK’ları ve tüm paydaşları bir toplantı düzenlenmiş, Karar alıcılara ve 3. Tarım Orman Şurasına iletilmek üzere sonuçları bir rapor haline getirilerek TOBB’a teslim edilmiştir.

  Kırmızı Et Ticareti Meslek Komitemizin hazırladığı, “Sığır Karkaslarının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki İSTİB görüşleri TOBB'a iletilmiştir.

   

  Tağşiş  

  Talepler

  Sonuçlar

  Baharat ve Bal Ticareti Meslek Komitesi tarafından tağşiş ve sahte bal ile ilgili bir çalışma talebi olmuştur.

  Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuda yürüttüğü çalışmalara ek olarak Bakanlık tarafından tağşiş yaptığı bildirilen firmalar için disiplin süreci başlatılmıştır.

   

  Yumurta          

  Talepler

  Sonuçlar

  Yumurta Ticareti Meslek Komitesi tarafından Irak hükümetinin yumurta ihracatına uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sektörün zor durumda kaldığını iletilmiştir.      

  Bakanlığa konu ile ilgili sıkıntı iletilmiştir. Bugün itibarıyle sektör açısından krizin önüne geçecek koşullar sağlanmıştır.

  Yumurta Ticareti Komitesi tarafından özellikle KOSGEB destek ve teşvikleriyle ilgili bir birim talebi olmuştur.

  İSTİB birimleri bu konuda çalışmaya devam etmekte ve web sitemiz üzerinden gerekli duyurular yapılmaktadır.

  Yumurta toptan satışlarında KDV oranının düşürülmesi konusunda çalışma yapılması talep edilmiştir.

  Gerekli girişimler yapılmış ve yumurta ürünlerinin toptan satışında uygulanan KDV oranı, yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştür.

   

  Fındık  

  Talepler

  Sonuçlar

  Kuruyemiş ve Kuru Meyve Ticareti Meslek Komitesi tarafından Fındık Püresinin kotasyon listesine alınması talep edilmiştir.

  Çalışmalara başlanmıştır.

   

  Canlı Hayvan

  Talepler

  Sonuçlar

  Üyeler tarafından Hayvan Hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri genelgesi ile ilgili bir toplantı talep edilmiştir.

  Canlı Hayvan Ticareti Meslek Komitesi ile birlikte Hayvan Hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri genelgesi konusunda 26 Haziran’da İSTİB Canlı Hayvan ve Et Şubesinde kamu ve sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

   

  Patates - Soğan              

  Talepler

  Sonuçlar

  Patates ve Kuru Soğan Ticareti Meslek Komitesi tarafından 50 kg’lık çuvallarda taşınan ürünlerde meydana gelen ezilme ve fire miktarının çok ol ması gibi gerekçeler ile çuval ağırlıklarının 25 kg ile sınırlandırılması talebi iletilmiştir.

  Talep, TOBB aracılığıyla ilgili Bakanlıklara iletilmiştir

   

   

  Bilgilendirme

  Talepler

  Sonuçlar

  Ev Dışı Tüketim Meslek Komitesi tarafından personel sorunlarının çözümü konusunda, işverenlerin bilgilendirilmesi konusu talep edilmiştir.

  www.istib.org.tr'de konu ile ilgili duyurular yapılmaya devam edilmekte, eğitimler düzenlenmekte ve sunumlar yapılmaktadır.

   

  Eğitim 

  Talepler

  Sonuçlar

  Üyelerimiz tarafından iş hukuku, arabuluculuk ve çeşitli konularda eğitim talebi olmuştur.

  Eğitimler düzenli olarak duyurulmakta ve gerçekleştirilmektedir.

   

  İsraf    

  Talepler

  Sonuçlar

  Üyelerimizi tarafından israfın ve savurganlığın önüne geçmek için yetkililer tarafından bilgilendirmeler yapılması talebi iletilmiştir.          

  İSTİB bir çalışma grubu kurararak “Gıda İsrafı Projesi”ni başlatmıştır.

                   

  III. Tarım Orman Şurası

  İstanbul Ticaret Borsası, 18 Kasım – 21 Kasım 2019 tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Ortak Akıl Buluşması” temasıyla gerçekleştirilen III. Tarım Orman Şurası’nın her aşamasında yer almış, sektör temsilcilerinden gelen tüm talepleri bir rapor halinde şura gündemine ileterek, işaret ettiği birçok konunun alınan kararlar arasına girmesini sağlamıştır.

  İSTİB’de gerçekleşen ve kırmızı et sektörü sorunlarının ele alındığı 11 Eylül 2019 tarihli toplantı sonuçları, şura kararlarında yer almıştır.

  İSTİB Tarafından III. Tarım Orman Şurası’na İletilen Hususular

   

  En az savunma sanayii kadar hayati olan gıda üretiminde, tarımdan daha fazla fayda sağlanabilmesi için süreklilik arz eden tarım ve hayvancılık politikaları geliştirilmelidir.

  İthalat, başta yetiştiricilk olmak üzere sektörün geneline zarar vermektedir. Kırmızı et fiyatlarının düşmesi için üretimin arttırılması, ithalat yapmak yerine üreticilerimizin desteklenmesi gerekmektedir.

  Yetiştiricilikte ve üretimde suni tohumculuk ile damızlık önemli yer tutmaktadır. Bu alanlar güçlendirilirse ithalat yapılmadan yeterli ve ucuz kırmızı et üretimi sağlanabilir.

  Hayvan yetiştiriciliğinin en önemli maliyet kalemlerinden olan mazot, yem, hayvan yemi ekiminde kullanılan gübre vb. girdi fiyatlarının düşürülmesi ve bu konularda destekleme yapılması kırmızı et fiyatını düşüreceğinden tüketimi de olumlu etkileyecektir.

  Son yıllarda ülkemizde sığır hayvancılığı ile ilgilenilmiş, koyun hayvancılığı geride kalmıştır. Önceleri sığır hayvancılığı %60, koyun hayvancılığı %40 seviyelerinde iken, günümüzde koyun hayvancılığı %15'e düşmüştür. Ülkemizde sığır hayvancılığı işletmelerde yapılmakta, koyun hayvancılığı ise kırsalda, köylerde iş gücü ile olmaktadır.

  Kırsaldaki küçük üreticiyi yerinde tutmak, göçün önlenmesi ve üreticinin yerinde üretim yapması için sosyal ve kültürel altyapının sağlanması gereklidir. Koyun hayvancılığı aynı zamanda sosyal bir projedir. Bu nedenle üreticinin yerinde kalması için önlem alınmalıdır.

  Geçmişte olduğu gibi kamu alımlarında koyun etinin tercih edilmesi üreticiye destek olacak, bu sektöre önemli bir fayda sağlayacaktır.

  Meraların etkin kullanılmaması ve son zamanlarda çeşitli sebeplerle koyun etinden uzaklaşılması sektör için sorun olmaktadır. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için mevcut meralar ıslah edilmeli, fiilen mera olarak kullanımı mümkün olan yeni meralar açılmalı, hayvan yemi amaçlı ekim alanları artırılmalıdır.

  Özellikle küçükbaş yetiştiriciliği için, çobanlık yapmak isteyen yabancı uyruklulara gerekli izinlerin verilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

  Dünyada sığır hayvancılığı sanayileşmiştir. Ülkemizde ise yeterince büyük işletme bulunmadığından dünya ile rekabet edilememektedir. Bu nedenle büyük işletmelerin sayısının arttırılması sağlanmalıdır.

  Türkiye’deki sığır popülasyonunun sadece süt üretimine değil, aynı zamanda et üretimine de uygun olması gerekmektedir.

  Et ve süt ürünleri üretim ve fiyat açısından birlikte hareket ettiğinden, hayvan üreticiliğindeki sorun bir süre sonra süt üretimine de yansıyacaktır. Bugün et sorunu yaşayan ülkemiz ileride süt sorunu yaşayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi süt tozu ithal edilirse dönüşü olmayan bir yola girilecektir.

  Üreticilerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Üreticiyi kar zarar etme kaygısından kurtarmak üretim yapabilmesi için desteklemek gerekmektedir. Bu noktada üretici birliklerinin kurulması, kooperatifleşme sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.  Üreticiye ürettiğini satış imkânı verildiğinde üretim devam edecektir.

  Doğal ve organik üretim için teşvikler artmalıdır. Avrupa'da en temiz topraklar ülkemizde olduğundan üretilecek organik ürünlere olan talep ihracata da yansıyacaktır.

  Hayvancılıkta gerçekleşen kaynak israfının önlenmesi için; gübrenin ve özellikle Kurban Bayramlarında toplanmadığı için değerlendirilemeyen yan ürünlerin, ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Hayvancılıktan bu gibi gelirlerin elde edilmesi, üreticiyi ekonomik yönden destekleyecek ve bu durum et fiyatlarına olumlu yansıyacaktır.

  Et ürünlerinin işlenme sürecinde maliyeti arttırıcı kayıpların oluşmasını engellemek için mesleki eğitimlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.

  Hayvan yetiştiriciliğinde koruyucu hekimliğe önem verilmeli, aşılar önceki dönemlerde olduğu gibi ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.

  Ülkemizdeki kırmızı et tüketimi önceki seneden bu seneye %35 oranında azalmıştır. Bunun nedenlerinden birisi önceki yıldaki şarbon iddiasıdır. Diğeri ise sektöre yapılan olumsuz eleştirilerdir.

  Ülkemizde, Dünyadaki kişi başına et tüketiminin 1/3'ü kadar et tüketilmektedir. Etin pahalı olduğu algısı ve kamuoyunda oluşan kırmızı ete karşı ön yargı, et tüketimini azaltmaktadır.

  Son zamanlardaki özellikle yeni neslin koyun etinin ve sütünün kokusuna olumsuz olan yaklaşımının ortadan kaldırılması, kırmızı etin ve kuyruk yağı, sakatat gibi yan ürünlerinin sağlıklı olduğu, temel besin maddesi olarak tüketiminin insan sağlığı için zorunlu olduğu hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Toplumdaki kırmızı et algısı ile ilgili kamu spotları, bilgilendirme ve reklam çalışmaları yapılmalı, Dünya Gıda Günü gibi özel günlerde bu hususlar öne çıkarılmalıdır.

  Türkiye'deki hayvancılıkla ilgili güncel ve gerçek rakamları içeren bir envanter çalışması yapılması gerekmektedir. Ülkemizdeki hayvan hareketleri tam olarak izlenemediğinden rakamlar birbirini tutmamakta, üreticilerin elindeki hayvan sayısı ile resmi kayıtlar arasında yaklaşık %40 fark bulunmaktadır. Bunun için 3. Tarım Orman Şurasında sağlıklı bir envanter çıkarılması kararı alınması etkili olacaktır.

  Mezbahalarda ve kırmızı et üretim tesislerinde yapılan her işlem için ücret alınması hayvancılıkla ilgili gerçek ve sağlıklı rakamlara ulaşılmasına engel olduğundan Bakanlık tarafından hayvan başına alınan bazı ücretlerin alınmaması, hayvan envanterinin gerçeğe uygun şekilde tespit edilmesinde etkili olacaktır.

  Kamu, fiyat belirlemek, denetlemek ve benzeri işlemler için her zaman tarımda, hayvancılıkta etkin rol almalıdır. Ancak Et ve Süt Kurumu örneğinde olduğu gibi ithalat, alım, satım, vb. ticari faaliyet yürüttüğünde, üreticinin kamu ile rekabet edebilmesi mümkün olmamaktadır.

  Marketler Yasası'nın henüz çıkmamış olması, sektör aktörlerinin rekabet gücünü düşürmektedir. Esnafın sabah 08.00 akşam 11.00, haftada 7 gün çalışan marketlerle rekabet etmesi mümkün değildir. Marketlerin çalışma saatlerinin ve alanlarının vb, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

  Et sektöründeki teşviklerin ihtisaslaştırılması gerekmektedir. Teşvikler bölgelere ve ürünlere göre verilmelidir.

  Karkas etin sınıflandırılması ve etin vasfına göre fiyatlandırılması gerekmektedir.

  Perakende satışlardaki %8 KDV oranı sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenle perakende kırmızı et satışlarında KDV oranının %8’den, %1'e düşürülmesi, et fiyatlarına olumlu yansıyacak, sektöre fayda sağlayacaktır.

  İstanbul’da her iki yakada ürün dağıtım açısından kolayca ulaşılabilir noktalarda et hali kurulması sektöre katkı sağlayacaktır.

  Mezbahalarda ve kırmızı et üretim tesislerinde bulundurulan kamu personeli veteriner hekimler geçici görevlendirme şeklinde değil, sürekli tesiste olacak şekilde görev yapmalı, işletmelerde ayrıca bir veteriner bulundurma zorunluluğu işletme maliyetlerini azaltmak için kaldırılmalıdır.

  Üye Ziyaretleri

  Borsamızda temsil edilen sektörlerin sorunlarına çözüm bulmak ve sektörlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış, bizzat üyelere gidilerek sorun ve çözüm önerileri dinlenmiştir.

  Rami Kuru Gıda Çarşısı Esnafı Ziyareti

  İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte 14 Kasım 2019 tarihinde bölge esnafını ziyaret ederek, esnaf ile görüşmeler yapmıştır. Büyük bölümü İstanbul Ticaret Borsası üyesi olan Rami Kuru Gıda Çarşısı Esnafı, sorunlarını İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve İstanbul’un Mülki İdare Amiri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya nezdinde dile getirme fırsatı yakalamıştır.

  İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği

  İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Başkan Yardımcıları İlhan Koyunseven ve Hakkı İsmet Aral ve beraberlerindeki heyet, 3 Ocak 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Hal Müdürlüğünde bulunan İSMEYDER’de (İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği) düzenlenen toplantıya katılmışlardır.

   

   

  2018 YILI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
   
       
Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin DİTAP Projesi Hakkındaki Sunumu