Borsadan Kaydın Silinmesi İşlemleri


Ticaretin Terkedilmesi Halinde Borsadan Kaydın Silinmesi

Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlar:

Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

Ticaret Sicilinden kaydın silindiği'ne ilişkin tescilin ilan gazeteleri, ( Tasfiye, Terki Ticaret )

Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,

   

Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı Olanlar:

Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin evrak,

Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi,

Ticari Faaliyete Borsa Kapsamı Dışında Bir İş İle Devam

Edilmesi Halinde Borsada Bulunan Kaydın Silinmesi

Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlar:

Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

Ticaret Sicilinde ana sözleşmede bulunan faaliyet konularından Borsa Kapsamına giren bölümlerin çıkarılarak, konuya ilişkin tescilin ilan gazeteleri,( Meşgale değişikliği )

Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,

   

Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı Olanlar:

Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinde meşgale değişikliğinin yapıldığına ilişkin evrak,

Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,

Vefat Halinde Borsada Bulunan Kaydın Silinmesi

Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlar:

Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

Vefat tarihini belirten bir yazı,( Ölüm Kağıdı - Gömme İzin Kağıdı )

Vefat tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların varis tarafından ödenmesi,

Merkez Nakli Halinde Borsada Bulunan Kaydın Silinmesi

Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri,( Merkez Nakli)

Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,

Kapanış Dilekçeleri

Kollektif Şirket Fesih Dilekçesi
Şahıs - Vergi Dairesi Kapanış Dilekçesi
Şirket - Şube Kapanışı Dilekçesi
Şahıs - Vefat Dilekçesi
Şirket - Meşgale Değişikliği Dilekçesi
Şahıs - Ticaret Sicil Terk Dilekçesi
Şirket - Merkez Nakli Dilekçesi
Şirket - Birleşme Dilekçesi
Şirket - Tasfiye Dilekçesi