Borsaya Kayıt Yükümlülüğü


5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonu’na dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re ‘sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

İstanbul Ticaret Borsası'na Kaydolacak Firmalar Hakkında Bilgi Formu

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Koşul

Esnaf Sicili veya Ticaret Siciline kayıtlı olmak ve iştigal konuları arasında borsa kapsamında işlerinin bulunması gerekmektedir (Gıda, Canlı Hayvan, Deri, Tekstil Hammadde, vb. )

NOT: Toptan Canlı Hayvan ve Et alımı satımıyla iştigal edenlerin sabıka kayıtları çıkartılacaktır.

Kayıt Formu için buraya tıklayınız.

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Koşul

Ticaret Sicilinde bulunan kayıtta, iştigal konuları arasında borsa kapsamında işlerin bulunması gerekmektedir (Gıda, Canlı Hayvan, Deri, Tekstil Hammadde, vb. )

NOT: Toptan Canlı Hayvan ve Et alım satımı ile iştigal edenlerin sabıka kayıtları çıkartılacaktır.

Kayıt Formu için buraya tıklayınız.

Tel: (0212) 511 84 40

Dahili: 129-130 Üye Sicil Servisi