İSTİB Kalite Politikası

İstanbul Ticaret Borsası olarak temel görevimiz, borsaya dahil maddelerin alım ve satım işlemlerinin güvenli ve hızlı olarak gerçekleşmesi için çözümler üretmek ve bu şartlar altında oluşan fiyatların, istatistiklerle birlikte, hızlı ve doğru şekilde paylaşılmasını sağlamaktır.

Üyeler arasındaki ticari ve sosyal bağları güçlendirici rolümüzü sosyal bir çalışma anlayışı içinde aşağıdaki temel ilkelere uyarak gerçekleştirmeyi hedefleriz;

Üye memnuniyeti odaklı, etkin ve çağdaş bir hizmet sunmak,

Tarafsız, şeffaf, dürüst ve çözümcü bir yaklaşımla hizmet sunmak,

Kalite Yönetim Sistemini, tüm çalışanların eğitim ve katılımı ile etkin kılarak, sürekli iyileştirerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak.

Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek,

Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak,

İnsan Kaynakları Kalite Ve Eğitim Politikası

İstanbul Ticaret Borsası İnsan Kaynakları Politikası; çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak suretiyle, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek ve üye memnuniyetinin arttırılmasına destek sağlamaktır.

Mali İşler Politikası

Borsanın mali kaynaklarını ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde kayıt altına alarak gıda sektörünün gelişimine katkı sağlayabilmek için şeffaf ve denetlenebilir bir biçimde değerlendirmektir.

Bilgi İşlem Politikası

İstanbul Ticaret Borsası bilgi işlem politikasının amacı; Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, İstanbul Ticaret Borsası’nın istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmaktır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Politikası

Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul’da tarımsal ürün, gıda ve hayvancılık ile gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteren ekonomik aktörlerin kurum olarak sözcülüğünü yaparken, ilgili sektörlere kurum merkezli faaliyetlerden etkin ve hızlı bir biçimde bilgi iletimini sağlamaktır.

Üye İlişkileri Politikası

İstanbul Ticaret Borsası “Üye İlişkileri Politikası”, üye memnuniyetinin ön planda tutulduğu, vizyon, misyon ve stratejik planımız doğrultusunda, güvenilir, şeffaf, tarafsız, KYS ve TOBB Akreditasyon sistemine uygun, çözüm odaklı, üye gizliliklerine saygılı, güncelliğini koruyan, yenilikçi, yön veren, bir kurum olarak kaliteli hizmet sunmak, bu esaslara dayanarak üye şikayet ve önerilerinin etkin olarak değerlendirilmesini sağlayarak her zaman en iyi hizmeti sunmaktır.

Üye Şikâyet, Öneri ve Memnuniyet Politikası

Üyelerimizin öneri, memnuniyet ve şikâyetlerini kanunlara uygun olarak objektif, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmaktır.