İstanbul Ticaret Borsası

               

 • DUYURULAR
 • ELÜS İŞLEMLERİ İSTİB KAYIT SÜRECİ
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

    

  TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI

   

   

   

  ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olan İstanbul Ticaret Borsasına başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır. Yatırımcının kaydı Borsamız tarafından aşağıda yer alan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir.

   

   

  TÜRİB Kayıt İşlemleri

   

  ELÜS alım - satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte İstanbul Ticaret Borsasına başvurmaları önemle duyurulur.

   

   

  Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

  - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  - Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)

  - Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)

  - Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Aracı kurum/bankalar için tıklayınız) veya Hesap Beyan Formu (Ek/5)

  - Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi (Ek/4)

   

  Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

  - Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği

  - Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği

  - Vergi Levhası örneği

  - İmza Sirküleri

  - Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)

  - Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Aracı kurum/bankalar için tıklayınız) veya Hesap Beyan Formu (Ek/5)

  - Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

  Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir.

   

  Detaylı bilgi için:

  Abdullah Nedim Ocaklı - 0 (212) 511 84 40 / 130 -  nedim.ocakli@istib.org.tr

  Yunus Emre Çillioğlu - 0 (212) 511 84 40 / 138 -  yunus.cillioglu@istib.org.tr

   

   

  Tarladan Lisanslı Depoya           Lisanslı Depodan TÜRİB'e                     TÜRİB İşlemleri

                   

   

  Bir Bakışta TÜRİB

  TÜRİB ELÜS İşlem ve Takas Süreçleri

  TÜRİB İşlem Platformu Kullanım Kılavuzu

   

   

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?