İstanbul Ticaret Borsası

               

 • İSTİB
 • Tohum Projesi
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  TOHUM PROJESİ - 2. AŞAMA

   

  MORFOLOJİK KARAKTERİZASYON VE GENETİK FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİ

   

  İSTİB, TAGEM ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen TAGEM projesi sonunda çimlendirilen buğday ve arpa tohumların çoğaltılması, morfolojik karakterizasyon özelliklerinin incelenmesi, genetik farklılıklarının belirlenmesi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü ile 2018 yılında ikinci aşama çalışmalar başlatılmıştır.

   

  Proje çalışması sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda buğday ve arpa popülasyonları, incelenen fenolojik özellikler, hastalık gözlemleri, tane verimi, verim özellikleri ve moleküler analizleri yönünden denemede kullanılan standart çeşitlere göre hem yüksek potansiyele sahip olduğu hem de standart çeşitlerinden farklı yapıda oldukları görülmüştür Proje çalışması 2019 Aralık ayında başarıyla tamamlanmıştır.

   

  TOHUM PROJESİ - 1. AŞAMA

   

  TOHUMLARIN CANLANDIRILMASI

   

  İstanbul Ticaret Borsası Stoklarında Bulunan 50 Yıldan Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Araştırılması Projesi

   

  İSTİB Laboratuvarı depolarında cam şişeler içinde saklanan ve en az 50 yıllık olduğu tahmin edilen tohumların canlandırılması çalışmalarına ilk defa 2010 yılında başlanmıştır. Bu kapsamda Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarla Bitkileri Araştırma Dairesi ve Yeditepe Üniversitesi ile birlikte canlandırma projesi çalışmalarına başlanmıştır.

   

  Proje ilk etapta iki aşama olarak değerlendirilmiştir. Öncelikle borsamızda mevcut olan tohumlarda canlılık testleri ile çimlendirme çalışmalarının yapılması sonrasında ise organik üretime hazırlık olarak orijinal tohum üretilmesi hedeflenmiştir.

   

  Tarım Bakanlığı ve Yeditepe Üniversitesi ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde, tohumların yeniden çimlenebilme kabiliyetlerinin araştırılması ile ilgili proje hazırlanarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) sunulmuştur. Projemiz TAGEM tarafından kabul edilmiş olup 19.07.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Borsası, Yeditepe Üniversitesi ve Tarla Bitkileri Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile ortak proje çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca İSTİB stoklarında kalan ve AR-GE projesine konu olan eski tohumlar, nem oranları düşürülerek vakumlu alüminyum ambalajlarda uygun koşullarda, proje süresince saklanmak üzere Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Tohum Gen Bankasına teslim edilmiştir.

   

  TAGEM ve Yeditepe Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz (TAGEM/12/AR-GE/03) ‘’ İstanbul Ticaret Borsası Stoklarında Bulunan 50 Yıldan Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Araştırılması ’’ projesi, 3 yıl süreli bir proje olup, süresini 19.07.2015 tarihinde tamamlamıştır. Ancak projenin nihai hedefine ulaşabilmesi için bir yıl süre ile uzatılması TAGEM tarafından uygun bulunmuştur. Yeditepe Üniversitesi bu çalışmalar sırasında iki önemli buluşa imza atarak, patentini almıştır. Yeditepe Üniversitesinin patentini aldığı bu yöntemlerden biri ile çimlenme sağlanmıştır. Canlılık elde edilen bir kısım Buğday ve Arpaya ait tohumlar sağlıklı bir şekilde morfolojisini ve başaklanma evrelerini tamamlamış olup Ağustos ayında “Tek Başak Hasadı” başarı ile gerçekleştirilmiştir.

   

  Projenin uzatılmasına karar verilmesi ile birlikte “Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik” bölümü tarafından çimlendirilerek büyütülen ve hasadı yapılan tohumlar, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne ait deneme tarlalarına ekilerek 2015-2016 yılı tarla sezonunda morfolojik karakterizasyonlarının yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Çimlenen tohumların morfolojik karakterizasyonları yapılarak 01.07.2016 tarihinde proje başarıyla tamamlanmıştır.

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?